ISEL 4.0

... на свеЦкој глобалној мрежи свих мрежа

Сајт је поново радила група (не)анонимних радника бившег Сартида 1813 и
неколико рудара из Бољевца, уз несебичну помоћ ескима из Сурдулице

All our bases are belong to Gooooogle W R